Zadajte súťažný kód

Päťmiestny kód obdržíte pri nákupe akýchkoľvek dvoch produktov
značky LIVSANE v kamenných lekárňach sietí BENU a PARTNER.

Ako sa zapojiť do súťaže?
  1. Kúpte si v období od 1.1.2024 do 3.3.2024 akékoľvek dva produkty značky LIVSANE v kamenných lekárňach sietí BENU a PARTNER.
  2. Blok z nákupu si pre prípad výhry uschovajte.
  3. Za nákup dostanete leták s unikátnym kódom na registráciu.
  4. Zaregistrujte sa na stránke www.mojlivsane.sk/sutaz, zadajte súťažný kód a svoju emailovú adresu.
  5. V prípade výhry Vás budeme kontaktovať na uvedenej emailovej adrese a vyzveme Vás na oznámenie mena a adresy pre zaslanie výhry.
  6. Každý pondelok po dobu deviatich týždňov trvania súťaže žrebujeme piatich výhercov ročnej zásoby vitamínov pre jednotlivca, spolu 45 výhier.
  7. Po piatich týždňoch súťaže a po ukončení súťaže vyžrebujeme výhercov hlavnej ceny – ročnej zásoby vitamínov pre celú rodinu.