Výhercom gratulujeme a ostatným súťažiacim ďakujeme za zapojenie.